YÖNETİCİ ADAYLARINA AİT EK-1 DEĞERLENDİRME PUAN LİSTESİ