ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Fatih Projesi BT Rehber Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

FATİH Projesi BT Rehber Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Fatih Projesi BT Rehber Öğretmen Görevlendirme Duyurusu

A.          GÖREVLENDİRME ESASLARI

İlgi:   a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge.

           b) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12.01.2024 tarihli ve 94299740 sayılı yazısı.

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda okullarımıza yönelik ağ alt yapısı kurulumu, güvenli ve hızlı internet erişimi, eğitim ortamlarına etkileşimli tahta kurulumları devam etmektedir.

Proje kapsamında "Etkileşimli Tahta" kurulumu yapılan okullara İlgi (b) yazıda belirtilen görevleri yapmak üzere "Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevlendirmeleri yapılmaktadır. Bu görevlendirmeler ile Proje kapsamında kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı hedeflenmiştir. Görevlendirilen öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik yürüteceği rehberlik faaliyetleri bu hedefe ulaşmada en yüksek öneme haizdir.

Bu sebeple yapılacak görevlendirmelerin İlgi (a) yönerge ve İlgi (a) yazı Ek-1'de belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması yapılacaktır. Teklif edilecek öğretmenlerin bu esaslar doğrultusunda teklif edilmesi gerekmektedir.

Şube sayısı 8'den az olan okullar öncelikli olarak değerlendirilmeyecek bu okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere Komisyonca eşit şekilde dağıtılacaktır.

Etkileşimli Tahta kurulumu yapılan ancak muayene ve kabulü yapılmayan okullara görevlendirme yapılamamaktadır. Muayene ve kabul yapıldıktan sonra görevlendirme yapılabilecektir.

Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.

Ders ücreti karşılığı görevlendirilenlere (Ücretli) ve aday öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi verilmezÜzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece Fatih Projesi BT

Fatih Projesi BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğünün onayına sunar. Çalışma planı belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Görevlendirmeler BT İl Koordinatörünün dahil olduğu Komisyon aracılığı ile yapılacak olup, BT Rehber Öğretmenliği görevlendirmeleri ilçeler dahil sadece komisyonca yapılacaktır. Ayrıca komisyon tarafından görevlendirme süresince görevin esaslara uygun yürütülüp yürütülmediği değerlendirilecek, görevlendirme esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmeyen öğretmenlerin görevlendirmeleri komisyonca iptal edilecektir. Komisyonca görevi iptal edilen ve görev süresi sonunda yeterli performansı göstermediği tespit edilen öğretmenlere sonraki dönemlerde 4. Maddede belirtilen görevlendirme esaslarını taşımış olsa dahi görev verilmeyecektir.

Komisyonca, FATİH Projesi BT Rehberliği görevinin amaçlarına en üst düzeyde ulaşabilmesi için, yukarıdaki şartlar doğrultusunda yeteri kadar görevlendirebilecek öğretmen bulunmaması durumunda aynı ilçe içerisinde, öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda gireceği ders yükü de göz önünde bulundurularak aynı BT Rehber Öğretmene ikinci veya üçüncü FATİH Projesi Okulunun sorumluluğu da verilebilecektir.

"Fatih Projesi BT Rehberliği" görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden yukarıdaki esaslar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

Görev almak için gerekli şartları taşıyarak başvuru yapan öğretmenler, görevlendirme süresince eğitim-öğretim saatleri içerisinde görevlendirildikleri okulda bulunmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

B.      BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okullar aracılığı ile yapılacaktır.

Aşağıda maddeler halinde verilen başvuru adımları sırası ile sırası atlanmadan FATİH Projesi BT Rehber öğretmen görevlendirmesi talebinde bulunan öğretmen tarafından yapılacaktır.

1. Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu görevlendirme talep eden öğretmen tarafından eksiksiz olarak doldurularak, ekine;

a) Başvuru ön şartı için gerekli sertifika ve eğitim dokümanın aslı gibidir onaylı fotokopisini (Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri hariç) eklenerek kadrosunun bulunduğu okul/kuruma verilecektir.

2. Fatih Projesi BT Rehberliği Kurum Onay Formunun kadronuzun bulunduğu okul/kurumca incelenerek eksiksiz olarak doldurulmasının sağlanması. Görevlendirme yapılacak okul müdürlüğünce Fatih Projesi BT Rehberliği Kurum Onay formunun ikinci kısmı onaylanacak olup, öğretmen için ön görülen BT rehberliği görevi ders yükü ve görevli olacağı günler işlenerek onaylanacaktır.

3. Görevlendirilecek öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki ders yükü göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen şartlar dahilinde görevlendirilme taleplerinin incelenerek uygun olanların DYS üzerinden İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

Görevlendirme yapılacak okullardan sadece 1(bir) adet isim teklif edilecektir. Aynı okula birden fazla başvuru varsa görevlendirme yapılacak okul yönetimi tarafından yukarıda şartlar ve seçim şartlar incelenerek uygun görülen bir öğretmen teklif edilecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşımayan öğretmenler asla teklif edilmeyecektir.

 

C.      UYGULAMA TAKVİMİ

                İlgili görevlendirme başvuruları 17 Ocak - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Başvuru ve Değerlendirme alanında belirlenen işlemler ile yapılacaktır.

               Başvuru formu okul müdürlüğüne onaylattıktan sonra başvuru yapan öğretmenler tarafından bir kopyası taratılarak btkoordinator73@meb.gov.tr adresine gönderilecektir. Ayrıca başvuru yapılan okul, görevlendirme tekliflerini en geç 19 Ocak 2024 Cuma günü saat 16:00 ' ye kadar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesine DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

               Okullardan gelen yazılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince en geç 22 Ocak 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

                İlgili teklifler Komisyonca incelenerek valilik oluru ile görevlendirme yapılacaktır. Görevlendirme olurunda aksine bir ibare olmadığı takdirde 5 Şubat - 14 Haziran 2024 tarihleri arası için yapılacaktır. Dönem içindeki 1 haftalık ara tatil görevlendirme kapsamına dahil değildir.

Ek-1 BT Rehberliği Görevlendirme Esasları Tıklayınız

Ek-2 BT Rehber Öğretmen Görevleri Tıklayınız

Ek-3 BT Rehberliği Görevi Başvuru Formu Tıklayınız 

Ek-4 BT Rehberliği Sınıf İçi Uygulama Formu Tıklayınız

Ek-5 BT Rehberliği Aylık Çalışma Bildirim Formu Tıklayınız

YEĞİTEK Yönerge   Tıklayınız

YEĞİTEK 30.12.2015 Tarihli Resmi Yazı Tıklayınız

YEĞİTEK 19.08.2020 Tarihli Resmi Yazı Tıklayınız

YEĞİTEK 12.01.2024 Tarihli Resmi Yazı Tıklayınız

Başvuru Yapılabilecek Okullar Listesini görmek için Tıklayınız

 

ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BLOK NO 17A MERKEZ / ŞIRNAK - Santral 0(486) 216 15 60/61/62/63

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.